גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"מעונה א-להי קדם"

ד.

"מעונה א-להי קדם"

ה.

"מעונה א-להי קדם"

פרשת וזאת הברכה
שנת תשל"א

הברכה לכלל ישראל

דברים פרק לג, פסוקים כו - כז

א.  שאלה כללית

אברבנאל:

וכונתי בפירוש הכתובים הוא שאחרי שאדון הנביאים בירך השבטים בפרט, ראה עוד לכלול ברכותיהם ולהוכיח מי הוא הפועל אותם, וראה שהברכות אשר זכר כולם השתרגו עלו לשלשה מיני ברכות:
האחת גבורת השבטים בניצחון האויבים וכיבוש ארצם...
המין השני הוא מברכת הארץ בפירותיה ותבואותיה, דשנותם ושלמותם...
והמין השלישי הוא בדבקות אלוהי ובעניינים הרוחניים...
ולכן אחרי זכרון הברכות הפרטיות כללן באמרוֹ שכולם הן נשפעות מהשם יתברך.

1.

מי הם השבטים אשר התברכו בכל אחד משלושת הסוגים?

2.

מה הפסוק אשר ממנו מתחילה הפניה אל כל השבטים יחדיו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר