גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

משה כבר נצטווה "עלה" וכו'

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

הקושי בפסוק "ומות בהר"

ד.

רצה הקב"ה לפייס את משה

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת האזינו
שנת תשכ"ו

"ומות בהר"

דברים פרק לב, פסוקים מח - נב

א.  משה כבר נצטווה "עלה" וכו'

אברבנאל, מקשה לפסוקים מ"ח-נ"ב:

הספק הט"ו: במה שאמר כאן ה' יתברך למשה: "עלה אל הר העברים" והוא שכבר ציוהו זה עצמו בפרשת פינחס (במדבר כ"ז י"ב-י"ד) "עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל וראית אותה ונאספת אל עמך וגו'", ואם היה שציוהו שם עליו, איך לא נתקיים אותו צווי והוצרך לצוות שנית באותן המלות בעצמן?

1.

התוכל ליישב את קושיתו?

2.

התוכל ליישב הבדלים אחדים בלשון שתי הפרשיות המתבארים בהתאם לתשובתך לשאלה 1?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר