גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לסגנון נאום יהודה

ב.

תזמון "ויגש אליו"

ג.

ההבדל בין "נותר" ו"נשאר"

ד.

אבל, ביגון, ברעה

ה.

"והורידו" - דרך כבוד

ו.

שאלות בטעמי המקרא

ז.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת ויגש
שנת תשכ"ו

נאום יהודה

בראשית פרק מד, פסוקים יח - לד

א.  לסגנון נאום יהודה

1.

אברבנאל, מקשה:

לאיזה צורך הביא והאריך יהודה בכל הסיפור הזה (= פסוקים י"ט-כ"ג שהם חזרה על השיחה שהתנהלה בין יוסף ואחיו), והנה אם היה דעתו להעיר את רחמי יוסף ולומר שהם מוכרחים בהבאת בנימין לאביו, היה די שיזכור שלא יוכל אביו לעזוב את בנו... לא כל שאר הדברים שעברו, שלא היה בהם צורך?

ענה לקושיתו.

2.

למה משמיט יהודה בנאומו, שהאשימם יוסף בריגול ברדתם מצרימה בפעם הראשונה?

3.

בנאום יהודה ישנן מספר "מילים מנחות" החוזרות ונשנות פעמים רבות; אילו הן? מה הכוונה בחזרות המרובות עליהן?

4.

ישנו בנאום יהודה משפט אחד המשתרע על יותר מפסוק אחד, ואשר כמה משפטים נטפלים נערמים לפני בוא המשפט העיקרי (= הראשי).

איזהו הפסוק? מהו המשפט העיקרי שבו? מהי סיבתו של מבנה תחבירי מסובך זה?

(והשוה גם שופטים ט' ט"ז-י"ט).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר