גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חטיבת פסוקי שמיטה ורגלים

ב.

"למען ינוח שורך... בן אמתך והגר"

ג.

בטעם "לא תבשל גדי בחלב אמו" (1)

ד.

בטעם "לא תבשל גדי בחלב אמו" (2)

פרשת משפטים
שנת תשכ"ט

דינים שונים

שמות פרק כג, פסוקים י - יט

א.  חטיבת פסוקי שמיטה ורגלים

פרק כ"ג פסוקים י'-י"ט

1.

מה המשותף לפסוקים האלה העושה אותם חטיבה אחת?

2.

מהו הקשר בין פסוקים אלה לבין הפסוק הקודם לפסקה זו?

3.

קאסוטו, (בפרושו לשמות):

"פסקה זו (כ"ג י'-י"ט), האחרונה בפסקאות המשפטים והחוקים מקבילה לראשונה בפסקאות המשפטים בסדרה זו (סדרת משפטים)".

הסבר מה היא ההקבלה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר