גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סיפור יצירת החיות

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"ויהי האדם לנפש חיה"

ד.

"ויקח ה'"

ה.

"לעבדה ולשמרה"

ו.

קריאת שמות לחיות

פרשת בראשית
שנת תשכ"ה

האדם

בראשית פרק ב, פסוקים ז - כ

א.  סיפור יצירת החיות

אברבנאל, מקשה:

"וייצר ה' אלוקים מן האדמה כל חית השדה" – מה ענין זה לכאן? ואם בא הכתוב לספר יצירת האשה, למה זה זכר בתוך ספורה קריאת שמות לכל בעלי החיים, שאינו מן הדרוש? ויקשה בכלל זה, שאם בא הכתוב להגיד, שהניח שמות הדברים כפי הסכמתו, מדוע אמר בלבד חית השדה ועוף השמים, ולא זכר יסודות וצמחים, דוממים ומתכות ושאר הנמצאים, שהרי ראוי להניח להם גם כן שמות?

ענה לשתי קושיותיו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר