גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מעשה אברם ונמרוד - שאלות ברש"י

ב.

היציאה מאור כשדים

ג.

הזכרת מיתת תרח

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת נח
שנת תשכ"ה

תחילתו של אברם

בראשית פרק יא, פסוקים כו - לב

א.  מעשה אברם ונמרוד - שאלות ברש"י

פסוק כ"ח

"וַיָּמָת הָרָן עַל פְּנֵי תֶּרַח אָבִיו בְּאֶרֶץ מוֹלַדְתּוֹ בְּאוּר כַּשְׂדִּים"

רש"י:

ד"ה על פני תרח אביו: בחיי אביו. ומדרש אגדה: יש אומרים, שעל ידי אביו מת, שקבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שכתת את צלמיו והשליכו לכבשן האש, והרן יושב ואומר בלבו: אם אברם נוצח – אני משלו, "ואם נמרוד נוצח – אני משלו". וכשניצל אברם, אמרו לו להרן: "משל מי אתה?" אמר להם הרן: "משל אברם אני", השליכוהו לכבשן האש ונשרף, וזהו אור כשדים.

ומנחם פירש: "אור" – בקעה, וכן (ישעיהו כ"ד ט"ו) "באורים כבדו ה'", וכן (ישעיהו י"א ח') "מאורת צפעוני", כל חור ובקע עמוק קרוי "אור".

1.

כיצד מפרש רש"י את הביטוי "על פני" לפי מדרשו?

2.

מקשים מפרשי רש"י: מה הוצרך רש"י להביא דברי מדרש אגדה, והלא אין מדרכו להביא דברי המדרש אלא אם אין הפסוק מתישב יפה לפי פשוטו? ובמה אין פירושו הראשון מיישבו כל צרכו?

3.

מהו הלקח שמשמיענו המדרש?

4.

מהי לדעת הרמב"ן הסיבה לכך, שלא סיפרה התורה את מעשה אברהם ונמרוד?

עיין דברי הרמב"ן י"ב ב' ד"ה והיה ברכה. ועיין גיליון לך לך תשט"ז.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר