גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הגביע והכסף

ב.

הניחוש בגביע

ג.

דברי יהודה ליוסף

ד.

הנרמז במילים "האלוקים מצא"

ה.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת מקץ
שנת תשכ"ה

הגביע באמתחת בנימין

בראשית פרק מד, פסוקים א - יז

א.  הגביע והכסף

אברבנאל, מקשה:

למה ציוה יוסף לשים כסף איש בפי אמתחתו ואת גביע הכסף באמתחת בנימין? כי הנה הגביע היה צריך לענין התחבולה, אבל הכסף לא היה צורך בו, כי עוד מעט היו עתידין לחזור ואז יתן להם כסף וזהב כרצונו.

1.

הסבר מה היתה "התחבולה" אשר למענה היה צריך להחזיר את הגביע, ומה היה הצורך בהחזרת הכסף גם בפעם הראשונה גם בפעם השנייה.

2.

מה היתה תכלית שימת הגביע דווקא באמתחת בנימין?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר