גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

שאלות לשון וסגנון

ג.

הטבע לשכוח בעת ההצלחה

ד.

הקשר בפסוקינו להגדה

ה.

פדיון פטר החמור דווקא

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תשכ"ה

חג הפסח ופדיון פטר חמור

שמות פרק יג

א.  שאלה כללית

1.

אברבנאל, מקשה:

...השאלה השישית במה שציוה ה' יתברך למשה "קדש לי כל בכור" ומשה במקום שהיה לו לצוותם על קידוש הבכורות כמו שציוה, אמר אליהם "זכור היום הזה..." וציוה אותם על מצוות המצה בחודש האביב שבעה ימים...

נסה ליישב את קושייתו.

2.

לדעת בנו יעקב (בפירושו לשמות בכתב יד) יש בפרשתנו, פרשת בא, כמה רמזים שיום ראשון של פסח נתפש כמעין "שבת" (ובזה גם הוכחה נוספת לצדקת פירוש רבותינו המפרשים את הפסוקים ויקרא כ"ג י"א; כ"ג ט"ו "ממחרת השבת" – ממחרת יום ראשון של חג הפסח).

מצא את הרמזים!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר