גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מבנה השירה

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת בשלח
שנת תשכ"ה

שירת הים

שמות פרק טו

א.  מבנה השירה

1.

קאסוטו, בפירוש לשירה:

השירה מתחלקת לשלשה בתים:
בית 1: א'-ו';
בית 2: ז'-י"א;
בית 3: י"ב-ט"ז;
ולדברי סיום: י"ז-י"ח.

הסבר מהם הנימוקים התוכניים והחיצוניים לחלוקה זו.

2.

לדעת קאסוטו יש בתחילת הבית השלישי הקבלה לתחילת הבית הראשון, ובסוף הבית השלישי הקבלה לסוף הבית הראשון.

מהן ההקבלות?

3.

יש מקשים על פסוק י"ב שבשירה, מה עניינו במקומו, והלא היה לו לאמרו אחר פסוק י'!

הסבר איפוא מהו תפקידו של פסוק י"ב במקומו דווקא!