גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מושג "בחירת ישראל"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת יתרו
שנת תשכ"ה

בחירת ישראל

שמות פרק יט

א.  מושג "בחירת ישראל"

1.

פרופ' היינמן, במאמרו "בחירת ישראל במקרא", סיני תש"ה, חוברת כסלו:

...התורה והנביאים ביססו את תורת הבחירה שלהם (כלומר את תורת הקרבה בין ה' לעם ישראל) דוקא על האוניברסליזם.
...דוקא במקום שהודגשה ביותר בחירת ישראל (כגון בספר דברים ובספר ישעיה) הודגשה אף אחדות הא-ל ולשלטונו בעולמו. ואין לתמוה על כך... רק הא-ל "היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים", יכול לבחור אומה בין כל האומות שבעולם ולקרוא לה "עבדי", "בחירי". האוניברסליזם אינו סותר את הבחירה: דוקא מאפשר אותה ומשמש יסודה.

א.

נגד איזו תפישה מוטעית של בחירת עם ישראל נלחם כאן בעל המאמר?

ב.

באיזה מקום בפרקנו ובספר דברים הובלט אותו דבר שכותב עליו המאמר במלים המסומנות בקו?

2.

קאסוטו, בפירושו לספר שמות:

אם אתם תסכימו להצעתי אבחר בכם במיוחד – והבחירה היא למלוי תפקיד רוחני נשגב.

היכן נאמר בפרקנו שבחירת עם ישראל תכליתה תפקיד מיוחד, ומהו אותו תפקיד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר