גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שלמה וחירם

ב.

איסור כלי ברזל בבניית הבית

ג.

"ויהי דבר ה'" - ע"י נביא

ד.

לעניין התנאי "אם תלך"

ה.

מיקום הנבואה "הבית הזה"

ו.

הקושי בפסוק "הבית הזה"

ז.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת תרומה
שנת תשכ"ה

הפטרה

מלכים א פרק ה, כו - פרק ו, יג

א.  שלמה וחירם

פסוק כ"ו

"וַה' נָתַן חָכְמָה לִשְׁלֹמֹה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לוֹ
וַיְהִי שָׁלֹם בֵּין חִירָם וּבֵין שְׁלֹמֹה וַיִּכְרְתוּ בְרִית שְׁנֵיהֶם"

רד"ק:

ד"ה וה' נתן חכמה לשלמה: טעם הסיפור הזה, הנה, כי ברוב הבנינים אשר בנה נראתה חכמתו, כמו שאמר במלכת שבא (מלכים א', י' ד') "ותרא מלכת שבא את כל חכמת שלמה והבית אשר בנה...".

ד"ה ויהי שלום: והלא גם עם המלכים האחרים היה לו שלום, אלא שלום קיים וחזק בברית שכרתו שניהם והספיק לו עצים לבנין זה אשר בנה.

אבן כספי:

ד"ה ויהי שלום בין חירם: גם זה מחכמת שלמה.

אברבנאל:

והנה זכר הכתוב אחרי זה "וה' נתן חכמה לשלמה... ויהי שלום..." להגיד שעם היות חירם אוהב לדוד כל הימים ושמפני אהבתו שלח אל שלמה דברים טובים נחומים, הנה אחרי כן קיימו וקיבלו השלום וברית אמת ביניהם לא בעבור דוד, כי אם בעבור חכמת שלמה ומעלתו ומתנתו, כי רבים יחלו פני נדיב.

1.

מהו הקושי (או הקשיים) שמיישבים פרשנים אלה?

2.

מה היחס שבין שני חלקי הפסוק לפי דעת כל אחד מהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר