גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בפירוש "הודיעני נא דרכיך" - שאלות ברש"י

ב.

בטעם חזרת "אם אין פניך"

ג.

פירוש המילה "פני"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי-תשא
שנת תשכ"ט

תפילת משה והתרצות הקב"ה

שמות פרק לג, פסוקים יב - טז

א.  בפירוש "הודיעני נא דרכיך" - שאלות ברש"י

פסוק י"ב 

"רְאֵה אַתָּה אֹמֵר אֵלַי הַעַל אֶת הָעָם הַזֶּה"

פסוק י"ג

"וְעַתָּה אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ הוֹדִעֵנִי נָא אֶת דְּרָכֶךָ וְאֵדָעֲךָ
לְמַעַן אֶמְצָא חֵן בְּעֵינֶיךָ וּרְאֵה כִּי עַמְּךָ הַגּוֹי הַזֶּה"

רש"י:

ד"ה ועתה: אם אמת שמצאתי חן בעיניך.

ד"ה הודיעני נא את דרכיך: מה שכר אתה נותן למוצאי חן בעיניך.

ד"ה ואדעך למען אמצא חן בעיניך: ואדע בזו מידת תגמוליך, מה היא מציאת חן שמצאתי בעיניך. ופתרון "למען אמצא חן בעיניך" – למען אכיר כמה שכר מציאת חן.

ד"ה וראה כי עמך הגוי הזה: שלא תאמר "ואעשה אותך לגוי גדול" ואת אלה תעזב; ראה, כי עמך הם מקדם, ואם בהם תמאס, איני סומך על היוצאים מחלצי, שיתקיימו. ואת תשלום השכר שלי בעם הזה תודיעני. ורבותינו דרשו במסכת ברכות – ואני לישב המקראות על אופניהם ועל סדרם באתי.

רש"י רומז בזה לדברי הגמרא ברכות ז':

אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי: שלשה דברים ביקש משה מלפני הקב"ה ונתן לו. ביקש שתשרה שכינה על ישראל, ונתן לו שנאמר (שמות לג): "הלוא בלכתך עמנו" ביקש שלא תשרה שכינה על <עובדי כוכבים> {אומות העולם}, ונתן לו שנאמר (שמות לג): "ונפלינו אני ועמך". ביקש להודיעו דרכיו של הקב"ה ונתן לו שנא' (שמות לג): "הודיעני נא את דרכיך" אמר לפניו: "רבש"ע מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו?"

1.

איזה משני הפירושים – של ר' יוחנן ושל רש"י – מתאים יותר לפירוש המילה "דרכיך"?

2.

למה דחה רש"י את דברי חז"ל שנאמרו לפסוקנו ופירש את שאלת משה בדרך אחרת לגמרי?

3.

ר' יעקב בן שלמה אבן חביב, (בעל עין יעקב) מעיר בפירושו "חדושי הכותב" לפירוש הניתן בגמרא לבקשת משה "הודיעני נא את דרכיך":

ראוי לדקדק לשון זאת השאלה (=מפני מה יש צדיק...) שהיא יותר עמוקה וחזקה משאלת החכמים והנביאים אשר שאלו על צדיק ורע לו רשע וטוב לו.

הסבר במה היא "יותר עמוקה וחזקה"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר