גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

קרבן התמיד - כולל יותר

ב.

ביאור מילת "ונועדתי" - שאלות ברש"י

ג.

הנדרש מהמילים "ונקדש בכבודי"

ד.

מעלת "וידעו"

ה.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת תצוה
שנת תשכ"ה

קרבן התמיד

שמות פרק כט, פסוקים לח - מו

א.  קרבן התמיד - כולל יותר

פסוק ל"ח

"וְזֶה אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה עַל הַמִּזְבֵּחַ כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה שְׁנַיִם לַיּוֹם תָּמִיד / אֶת הַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד תַּעֲשֶׂה..."

בהקדמת ר' יעקב בר' שלמה ן' חביב (בעל עין יעקב) לספר "עין יעקב" בדברו על מאמר שמעון הצדיק "על שלשה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים".

...ואין ראוי לפרש כוונת שמעון הצדיק בלשון "עבודה" אלא על עבודת הקרבנות בלבד, כיון שלא פירש עוד, רק אמר סתם "על העבודה", כי הלא התפילה קרויה "עבודה שבלב" כמו שאמרו בספרי על הפסוק (דברים י"א י"ג) "ולעבדו בכל לבבכם" – איזו היא עבודה שהיא בלב? הוי אומר: זו תפילה.
ויסכים זה עם מאמר מצאתי כתוב בשם המדרש ובקשתיהו ולא מצאתיהו בכל שיתא סדרי וזהו נוסחו:
בן זומא אומר: מצינו פסוק כולל יותר והוא "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". בן ננס אומר: מצינו פסוק כולל יותר והוא: "ואהבת לרעך כמוך". שמעון בן פזי אומר: מצינו פסוק כולל יותר והוא (שמות כ"ט ל"ט): "את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים". עמד ר' פלוני על רגליו ואמר: הלכה כבן פזי! דכתיב (שמות כ"ה ט') "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו".

נסה להסביר מאמר תמוה זה, כיצד פסוקנו הוא פסוק "כולל יותר"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר