גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

מדברי המדרשים לעניין הנטיעות

ג.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת קדושים
שנת תשכ"ה

ערלה

ויקרא פרק יט, פסוקים כג - כה

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק כ"ד

ד"ה יהיה כל פריו קדש: כמעשר שני, שכתוב בו (ויקרא כ"ז ל') "וכל מעשר הארץ הוא קדש לה'". מה מעשר שני אינו נאכל חוץ לחומות ירושלים אלא בפדיון, אף זה כן. ודבר זה הילולים לה' הוא שנושאו שם לשבח ולהלל לשמים.

 

א. 

כך היא גירסת רש"י לפי ר' אליהו מזרחי, ולא כפי שנדפס אצלנו בחומשים, ע"ש. הסבר מה הצורך בהגהה זו?

ב. 

מה קשה לו בפסוקנו?

ג. 

לשם מה הוסיף רש"י את המלים "ודבר זה" – מה תיקן על-ידי כך?

2) פסוק כ"ה

ד"ה להוסיף לכם תבואתו: המצוה הזאת שתשמרו תהיה "להוסיף לכם תבואתו", שבשכרה אני מברך לכם פרות הנטיעה. היה ר' עקיבא אומר: דיברה תורה כנגד יצר הרע, שלא יאמר: הרי ארבע שנים אני מצטער בו חינם, לפיכך נאמר: "להוסיף לכם תבואתו".

 

א. 

מה קשה לו בפסוקנו?

ב. 

למה לא הסתפק רש"י בדבריו הראשונים בפירושו והוסיף עליהם עוד את דברי ר' עקיבא?

ג. 

בעל באר יצחק, מעיר לדברי רש"י האחרונים:

ומה נעימים דבריו, והוא כעין הכתוב אצל עבודת קרקע בשנות השמיטה.

הסבר, למה התכוון?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר