גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מבנה הפרק

ב.

חטאה של "האישה"

ג.

הערות המסורה

פרשת במדבר
שנת תשכ"ה

הפטרה

הושע פרק ב

עיין לפסוקים הראשונים של הפטרתנו גיליון במדבר תשכ"א.

 

א.  מבנה הפרק

מ"ד קאסוטו, "הפרק השני בספר הושע" (ספר הזכרון לד"ר פוזננסקי, ורשה תרפ"ז):

...ההקבלות האלה (שדיבר עליהם לפני כן) שבין הפסוקים הראשונים ובין האחרונים (פרק ב' א'-ג'; כ"ג-כ"ה), ובתוכן אלה ביחוד שבין הראשון (פסוק א') ובין האחרון (פסוק כ"ה), מראות לנו חזיון שאנו מוצאים פעמים רבות במקרא: ההקבלה בין הפתיחה ובין החתימה.
אין הימצאות הקבלות כאלה הלכה נקבעת באופן מלאכותי על ידי החוקרים, למרות הכתובים המתנגדים לה, אלא עובדה מופיעה לנו בתוך הכתובים עצמם. שיסודה בהכרה, כי בחזור הנביא בסוף דבריו על אותם הניבים או על אותם רעיונות שהביע בתחילתם, יעשה על שומעיו או על קוראיו רושם נעים של שלמות הרמונית, ויטביע בכח מיוחד בתוך רוחם את זכרון אותם הניבים או אותם הרעיונות, כאילו כל דבריו סובבים עליהם ומכוונים אליהם.
כשנשוב ונסתכל בצורתם של שאר חלקי הפרק נמצא אחר הפסוקים א'-ג' מערכת אחרת... (פסוקים ד'-ו') מתחלקים לשלשה בתים, ועוד מערכת של שלשה בתים לפני החתימה (פסוקים י"ח-כ"ב). בין שתי המערכות נמצאות אף הפעם הקבלות ניבים והקבלות רעיונות, על פי הרוב הקבלות שהן ניגודים.

1.

מהם הניבים המקבילים בין הפתיחה והחתימה?

2.

המילה "הארץ" מופיעה לדעת קאסוטו בשתי המערכות בהוראות שונות. הסבר והוכח דבריו אלה מפסוק בתורה, ומתוך פסוק בפרקנו.

3.

מהן ההקבלות הניגודיות בשתי המערכות ד'-ו'; י"ח-כ"ב?

4.

את הניגוד שבין פסוק ו' לפסוק כ"ב אפשר להבין לדעת קאסוטו "כשיושם לב אל מה שכתוב בישעיה א' כ"א". הסבר דבריו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר