גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חשד על שני השבטים

ב.

טענת משה "האחיכם יבואו למלחמה"

ג.

הצעת השבטים ותשובת משה

ד.

הצעת השבטים השנייה

ה.

תפישת הביטוי "כי באה נחלתנו"

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

ז.

ביאור ההדגשה "הארץ אשר הכה"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת מטות
שנת תשכ"ה

ההתנחלות בעבר הירדן המזרחי

במדבר פרק לב

עיין גם בגיליונות מטות תש"י, תשי"א, תשי"ז.

א.  חשד על שני השבטים

ר' יצחק עראמה, בעל עקדת יצחק, מליץ על שני השבטים על פי הפסוק ירמיהו י"ב ב' "קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם":

 ...וכל זה חשד גדול, שאחר שלא קרוב ה' בפיהם אפשר שהוא רחוק מכליותיהם.

מה רמז מצא לדבריו אלה בפרקנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר