גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"לולא ה' צבאות" (1)

ב.

"לולא ה' צבאות" (2)

ג.

הקשיים בפסוק "ציון במשפט תפדה"

ד.

אהבת השוחד של הדיינים

פרשת דברים
שנת תשכ"ה

הפטרה לשבת חזון

ישעיהו פרק א

א.  "לולא ה' צבאות" (1)

פסוק ט'

"לוּלֵי ה' צְבָאוֹת הוֹתִיר לָנוּ שָׂרִיד כִּמְעָט כִּסְדֹם הָיִינוּ לַעֲמֹרָה דָּמִינוּ"

1.

רש"י:

ד"ה לולא... הותיר לנו שריד: מאליו וברחמיו ולא בצדקותינו, "כמעט כסדום היינו" – כולנו כלים.

ראב"ע:

ד"ה לולא וגו': דברי הנביא בעבור ישראל.

ד"ה כמעט: דבק עם "שריד" בעבור טעם המפסיק, כי עיקר גדול הוא לשמור דרך הטעמים.

א.

מה הקושי בפסוקנו שאותו מיישב הראב"ע בד"ה הראשון "לולא"?

ב.

מה ההבדל בין פירוש רש"י לפירוש ראב"ע?

ג.

למי משניהם יש להביא סיוע מתהלים צ"ד י"ז, ולמי משניהם מתהלים ק"ה י"ב?

2.

תרגום יונתן:

כאנשי סדום אבדנא וכיתבי עמורה אשתדינא.

כיצד הבין תרגום יונתן את הפעלים "היינו" – "דמינו"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר