גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טעם שליחת המרגלים

ב.

המילה "חרש"

ג.

"וישלח"-מתי?

ד.

"ויהי השער לסגור..."

ה.

גדולת הבורא

ו.

"תקות חוט השני"

ז.

מידות שהתורה נדרשת בהן

ח.

חידה

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת שלח לך
שנת תש"ל

הפטרה - מרגלי יהושע

יהושע פרק ב

א.  טעם שליחת המרגלים

רלב"ג, מקשה:

וראוי שנעיין בהיתר ספק: מה יקרה בעניין הצואה שציוה יהושע את שוטרי העם (=יהושע פרק א' י'-י"א) ושלחו המרגלים? מה עניין אלה המרגלים? והנה איך שתהיה תשובתם בבואם, לא ימנעו מלבוא בארץ לרשת אותה, כי כבר ייעד להם יהושע, כי בעוד שלושת ימים יעברו את הירדן לבוא לרשת את הארץ, ואם אמרנו שכבר שלח המרגלים קודם זה, הנה יקשה גם כן – למה לא סמך יהושע על דברי ה' יתברך, שהבטיחו שלא יתייצב איש בפניו כל ימי חייו. ולמה הסכים לשלוח המרגלים עם מה שהתפרסם לו מה שהגיע מהתאחר במדבר לישראל על דבר המרגלים אשר שלח משה?? ואנחנו אומרים בהיתר זה הספק ששילוח המרגלים הוא על היתר שני דרכים: הדרך האחת לחקור אם ייתכן שישתדל להילחם בעם אשר הם שלוחים לרגל ארצם, אם לא ייתכן זה, כאילו אמר שיחקרו מה העם היושב בה אם מעט הוא אם רב, החזק הוא הרפה ומה הערים הבמחנים אם במבצרים. והנה פרי זה הרגיל הוא אם בהמשך אל המלחמה בו התרחק ממנה, לפי מה שיספרו המרגלים. והדרך השניה...

מה היא הדרך השניה ב"היתר זה הספק" בטעם שליחת המרגלים?  

(שים לב: הרלב"ג מסתמך בדרך השניה על המסופר בשופטים פרק ז').

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר