גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

זיהוי "אביך" ו"מליציך"

ג.

"עושך ויוצרך מבטן יעזרך"

ד.

"זה יאמר" - מיהו?

ה.

השוואת פסוקים

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת ויקרא
שנת תשכ"ט

הפטרת ויקרא

ישעיהו פרק מג, כא - פרק מד, כג

א.  שאלות מבנה

1.

לדעת אברבנאל וכן לדעת כמה פירושים כל חכמי אומות העולם, מהווים הפסוקים מ"ג,כ"א-מ"ד,ה יחידה אחת (ולדעתם טעה המחלק-לפרקים טעות גסה).

הסבר מה המאחד פסוקים אלה?

2.

לדעת ר' יוסף אבן כספי יש לקשר את הפסוק הראשון של הפטרתנו (מ"ג כ"א) לפסוק הקודם לו ולהבין את הפסוק השני (מ"ג כ"ב) כניגודו ואת הוי"ו של "ולא אותי קראת" לא כוי"ו החבור כי אם כוי"ו הנגוד.

הסבר איך יש לפרש לפי זה את מ"ג כ"א?

3.

אחד מחכמי אומות העולם (פולץ) סבור שפסוק כ"ה אינו שייך לנבואה זו, אמנם לדעתו הוא פסוק מפיו של הנביא, אך הוא חדר לפרקנו כתוספת מאוחרת.

א. 

הסבר מה הביאו לסברה כזו.

ב. 

כיצד אפשר לסתור דעתו זו ולהסביר את הקשר שבין פסוקנו להקשרו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר