גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

מיקומו של הפסוק "וערבה לה'"

ג.

"והייתי עד ממהר..."

ד.

"אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם"

ה.

השוואת הדיאלוג בין הנביא לישראל

ו.

השוואת דיאלוג דומה בירמיהו ובמלאכי

ז.

תלונת "צדיק ורע לו"

פרשת צו
שנת תשכ"ט

הפטרה לשבת הגדול

מלאכי פרק ג, פסוקים ד - כד

א.  שאלות מבנה

לדעת סגל בפירושו למלאכי, פסוקי ההפטרה שלנו הם חלק מתוך יחידה גדולה יותר והיא ב' י"זג' כ"א.

התוכל להסביר מה מאחד פסוקים אלה ליחידה אחת?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר