גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שני שלבים בתשובה

ג.

עד היכן מגעת התשובה

ד.

שימושה של "כי"

ה.

"כל תשא עון וכו'"

ו.

הביטוי "אוהבם נדבה"

ז.

רעיון רפואת העולם ע"י התשובה

ח.

"ארפא משובתם"

פרשת וילך
שנת תשכ"ה

הפטרה לשבת שובה

הושע פרק יד

א.  שאלות כלליות

1.

עיין בספר מלכים ב' ט"ו י"ט-כ"ט.

היכן משתקפים בדברי הפטרתנו מאורעות זמנו של הנביא?

2.

יחזקאל קויפמן בספרו תולדות האמונה הישראלית, כרך ג', ספר ראשון עמ' 138, מדגיש את התנגדותו של הושע למיליטאריזם המופרז, להתרברבות הצבאית, להערצת כח הזרוע בלבד.

היכן נמצא הסעד לדבריו בהפטרתנו ובמקומות אחרים בספר הושע?

3.

כמה מן המפרשים רואים בהפטרתנו גם את התנגדות הנביא לבטחון העם במצרים (אע"פ שלא נזכר השם מצרים בפרקנו). היכן הרמז לכך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר