גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בביאור "יוצא המימה"

ב.

"בא אל פרעה"

ג.

"ובכה ובעמך"

ד.

מדוע אמר לו "למחר"

ה.

יכולות החרטומים

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וארא
שנת תשכ"ח

דם-צפרדע-ערוב

שמות פרק ז, יד - פרק ח, יד

א.  בביאור "יוצא המימה"

פרק ז' פסוק ט"ו

"הִנֵּה יֹצֵא הַמַּיְמָה וְנִצַּבְתָּ לִקְרָאתוֹ עַל שְׂפַת הַיְאֹר..."

רש"י:

לנקביו, שהיה עושה עצמו אלוה ואומר שאינו צריך לנקביו ומשכים ויוצא לנילוס ועושה שם צרכיו (ע"פ דברי המדרש).

רשב"ם:

כדרך השרים לטייל בבקר ולרכב אנה ואנה.

ראב"ע:

מנהג מלך מצרים עד היום לצאת בתמוז ואב, כי אז יגדל היאור לראות כמה מעלות עלה. וציוה ה' למשה שילך בבקר ויעמוד לפני היאור ויעש האות שהוא מכת היאור לפני פרעה.

בכור שור:

דרך השרים והמלכים לטייל על שפת הנהר ומוליכים עופות בידם, כגון אושטיר"א ואשפראברי"ש ולוקחין להם עופות אחדים וקורין דיבר"א – ושם תדבר עמו, כי שם לא יהיה עמו עם רב, ותוכל לדבר שם אליו.

ר' יוסף אבן כספי:

ראיתי מנהג מלך מצרים גם היום, כי שני ימים בשבוע, הוא יום שלישי ויום שביעי יצא מלך מצרים עם רכבו ופרשיו במקום ידוע על שפת היאור לשחק כל היום בכדור קטן, ואולי לא היה יכול משה לדבר עם פרעה רק באותם הימים, כי בשאר הימים הוא יושב בחדרו, ואע"פ שלא זכר זה תמיד די אם יזכור בקצתם למשל, ולכן היה סדר משה כן. כי יען היות פרעה עומד על שפת היאור בכילתו ובאהלו באותם הימים; היה משה הולך דרך המים באניה קטנה ויהיה ניצב לקראתו בתוך האניה ומדבר אליו דבריו. וכאשר כלה דבריו ישוב לו לדרכו.

שד"ל, (בשם אחד מתלמידיו):

...או שהלך ליאור לרחוץ כמו שהלכה בת פרעה. וציוהו שידבר לו אצל היאור ולא בביתו, מפני שהיה צריך להכות את המים.

1.

מה ראה רש"י להביא את דברי המדרש ולא הלך באחת הדרכים שהלכו בה הפרשנים רודפי הפשט?

2.

הסבר את הדברים המסומנים בקו בפירושו של אבן כספי.

3.

מהי חולשת פירושו של אבן כספי?

4.

מהי חולשתו של פירוש שד"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר