גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

אשר נתברך בבנים - שאלות ברש"י

ב.

"ברוך מבנים" - פירוש המ"ם

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וזאת הברכה
שנת תשכ"ה

הברכה לאשר

דברים פרק לג, פסוקים כד - כה

א.  אשר נתברך בבנים - שאלות ברש"י

פסוק כ"ד

"בָּרוּךְ מִבָּנִים אָשֵׁר"

רש"י:

ד"ה ברוך מבנים אשר: ראיתי בספרי אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר, ואיני יודע כיצד.

1.

למה תמה רש"י על דברי הספרי?

2.

בדעת זקנים מבעלי התוספות מתיישבת פליאתו של רש"י ע"י השוואה בין במדבר א' ל-במדבר כ"ז, כיצד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר