גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות לפרקנו

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

בחירתו של לוט

ד.

"ויאהל אברם ויבוא"

ה.

משפט שחלקו השני מילה אחת

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת לך לך
שנת תשכ"ד

פרידת אברהם ולוט

בראשית פרק יג

א.  שאלות כלליות לפרקנו

1.

קאסוטו, מנח עד אברהם, מהדורה שנייה תשי"ג בהקדמה לפרקנו:

בפרשה זו מסופר כיצד הציע אברהם ללוט, מפני דרכי שלום ולשם מניעת מריבות בין רועי מקנהו ובין רועי מקנה לוט, להפרד ממנו. גם זה מבחן וניסיון לאברם...

הסבר, במה מהווה ענייננו ניסיון לאברהם, ומה דמיון ניסיון זה לניסיון ראשון ולניסיון אחרון שנתנסה בו אברהם?

2.

קאסוטו, שם:

...וכמו כן אין לראות דבר שבמקרה בחזרה על המילה "..." שבע פעמים בפיסקה זו, כרגיל במילה העיקרית של פרשה מסוימת, לפי השיטה שכבר עמדתי עליה כמה פעמים בפירושי.

מצא מהי איפוא המילה העיקרית ("המילה המנחה") בפרקנו.

3.

בעל עקדת יצחק, מקדים לפרקנו:

סיפר הכתוב כי שב לדרכו בהצלחת קניינים רבים מהמדומים, כמו שאמר "ואברהם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב", אמנם שבהצלחות נפשיות לא הרוויח כלל, די לו במה שחזר למסעיו מנגב ועד בית אל "עד המקום אשר היה שם אהלו בתחילה" ואל "מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה" ואשר קרא בשם ה', ואמר "וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר ואהלים", לומר שכבר נשתתפו שניהם באלה הקניינים ולא לכבוד הוא לו.

הסבר מהי הפליאה בפרקנו שרצה ליישב?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר