גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

עינוי הָגָר בפרק ט"ז

ב.

ירושה ונחלה

ג.

שמא יגרום החטא

ד.

"באשר הוא שם" בצער

ה.

ישמעאל - צדיק או רשע - שאלות ברש"י

ו.

פקיחת עיניים

ז.

"ותלך, ותשק"

פרשת וירא
שנת תשכ"ד

גירוש הגר

בראשית פרק כא

א.  עינוי הָגָר בפרק ט"ז

השווה פרק זה לפרק ט"ז, וראה שם דברי המפרשים:

רמב"ן, פרק ט"ז פסוק ו':  

ד"ה ותענה שרי ותברח מפניה: חטאה אמנו בעינוי הזה וגם אברהם בהגידו לעשות כן, ושמע ה' אל עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי.

רד"ק, שם:

ד"ה ותענה שרי: לא נהגה שרה בזה לא למידת מוסר ולא למידת חסידות; לא מוסר, כי אף על פי שאברהם היה מוחל לה על כבודו, היה ראוי לה למשוך את ידה לכבודו; ולא למידת החסידות ונפש טובה, כי אין ראוי לאדם לעשות כל יכולתו במה שתחת ידו; ואמר החכם: "מה נאוה המחילה בעת היכולת" (כלומר: בעת שהיכולת בידך גם לבלי למחול אלא להעניש).
ומה שעשתה שרה לא היה טוב בעיני האל, כמו שאמר המלאך אל הגר "כי שמע ה' אל עניך" והשיב לה ברכה תחת עניך, ואברהם לא מנע שרי מלענותה, אף על פי שהיה רע בעיניו, משום שלום בית.

הסבר למה נמנעו המפרשים האלה לדון את אברהם ואת שרה לכף חובה גם בפרקנו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר