גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

שתי דרישותיו של משה - שאלות ברש"י

ג.

כעסו של משה ותוצאותיו

ד.

בביאור שאלת משה "מדוע לא אכלתם"

ה.

בדין אונן בקודשים

ו.

משה "הודה ולא בוש" - שאלות ברש"י

ז.

טעות והקפדה - מה קדם למה?

ח.

חילוקי הדעות בין משה ואהרן

פרשת שמיני
שנת תשכ"ט

אהרן ובניו הנותרים

ויקרא פרק י, פסוקים טז - כ

א.  שאלה כללית

מה המשותף לדינים שנאמרו למשה ולאהרן אחרי מות שני בני אהרן בפרק זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר