גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

מהות יראתו של יעקב

ג.

דעתו ורצונו יקרא דברו

ד.

"והיה המחנה הנשאר לפליטה"

ה.

ההוראות השונות של "פנים"

ו.

"כי אמר" - שימוש בגוף שלישי

ז.

התואר יצטרף אל הפועֵל ואל הפעוּל

פרשת וישלח
שנת תשכ"ד

הכנות יעקב לפגישה עם עשו

בראשית פרק לב

ועיין גם גיליון וישלח תשכ"ג.

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק ה'

ד"ה גרתי: לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר; אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שבירכני "הוה גביר לאחיך" – והרי לא נתקיימה בי.

 

מה קשה לו בפסוקנו?

(ואם רצה לפרש מילת "גרתי", למה לא פירשה בפרק כ' פסוק א' ויגר בגרר?)

2) פסוק ו'

ד"ה ויהי לי שור וחמור: אבא אמר לי: "מטל השמים ומשמני הארץ" - זו אינה לא מן השמים ולא מן הארץ.

 

מה קשה לו?

3) פסוק ו'

ד"ה שור וחמור: דרך ארץ לומר על שורים הרבה "שור". אדם אומר לחברו: "בלילה קרא התרנגול" ואינו אומר: "קראו התרנגולים".

 

א. 

הסבר את המושג "דרך ארץ". השווה רשב"ם, פרק כ"ח פסוק י"ב:

ד"ה עולים ויורדים: לפי הפשט אין לדקדק במה שהקדים עולים ליורדים שכן דרך ארץ להזכיר עליה קודם ירידה.

ב. 

למה לא פירשו רש"י ככוונה להמעיט את רכושו? (וכמו שפרש דברים כ' א':

ד"ה סוס ורכב: "בעיני כולם כסוס אחד..."

וכמו שפירשו המלבי"ם, כאן:

"לא ברכה רבה רק "שור וחמור", מעט מכל מין").

4) פסוק ו'

ד"ה ואשלחה להגיד לאדוני: להודיע שאני בא אליך.

 

מה קשה לו?

5) פסוק ו'

ד"ה למצוא חן בעיניך: שאני שלם עמך ומבקש אהבתך.

 

הרא"ם, מקשה:

ולמה הוצרך רש"י לפרש כן, ולמה לא פירשו כמשמעו, כדי שתאהבני, כפירוש "למען אמצא חן בעיניך" בכל מקום?

נסה ליישב קושייתו.

 

6) פסוק י"ח

ד"ה למי אתה: של מי אתה, מי שולחך. ותרגום: דמאן את.

 

הרא"ם, לדברי רש"י אלה:

הוצרך לפרש "של מי אתה", שלא יחשב שהוא הבאת דברים אל מישהו כפי רוב שימושו בלשון.

הסבר למה "הוצרך לפרש" כך, ולמה לא פירשו "כפי רוב שימושו בלשון"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר