גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

מדברי המדרש

ג.

בביאור "שוחט השור" וכו'

ד.

"אמרו אחיכם שונאיכם"

פרשת תזריע - מצורע
שנת תשכ"ט

הפטרה לשבת ראש חודש

ישעיהו פרק סו, פסוקים א - כד

א.  שאלות כלליות

1.

מהם הרעיונות המשותפים לפרקנו (ס"ו) ולפרק הקודם לו (ס"ה)?

2.

רבים מוצאים כמה רעיונות משותפים בפרקנו עם רעיונות שבמזמורי תהלים נ'-נ"א, אילו הם?

3.

לדעת כמה מפרשים חוזרת הנבואה האחרונה שבספר ישעיה בפסוקיה הראשונים על הנאמר בנבואה הראשונה שבספר ישעיה, פרק א' י"א-ט"ו. ואילו לדעת שד"ל "אין הפסוקים האלה (ב'-ג') דומים בעניינם לנאמר בישעיה א' "למה לי רוב זבחיכם...""

נסה להכריע בין הדעות.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר