גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שתי השקפות בפתרון חלומות

ב.

יוסף למד מן השרים

ג.

מי מכר את יוסף לישמעלים?

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישב
שנת תשכ"ד

יוסף בבית האסורים

בראשית פרק מ

א.  שתי השקפות בפתרון חלומות

1.

ר' יצחק עראמה, עקדת יצחק:

קרוב היה הדבר לפתור שני החלומות שלהם בשווה, כי מה שהיה רואה שהעוף אוכל המאכלים מעל ראשו היה דומה למה שאמר שר המשקה "ואתן את הכוס על כף פרעה", כי המלך דומה אל הנשר גדול הכנפיים (עיין יחזקאל י"ז)...
אמנם נמשך יוסף בפתרון החלומות אחר מה שקדם לו מהכרתם ומהתחלפות שררתם והקורבה אשר להם אצל המלך ומהבדל החטאים אשר עליהם נתפשו, וגזר זה למחילה וזה – לצליבה... הרי נתבאר שמהשערת הפתרון הוא הכרת החולם.

א.

הסבר את דברי בעל העקדה המסומנים בקו.

ב.

התוכל למצוא בפרטי החלומות סימנים המעידים על השוני באופיים ובטיב עבודתם של שני החולמים?

(בלשון בעל העקדה: "התחלפות שררתם ומהבדל החטאים אשר עליהם נתפשו").

2.

ר' אברהם אבן עזרא, פסוק י"ב:

ד"ה פתרונו: יש שואלים: מאין ידע יוסף כי שלושה שריגים הם ימים ולא חודשים או שנים? ויתכן "יום הולדת את פרעה" כמו היום שנולד בו, כי הנה היום יש מלכים שיעשו משתה ביום תקופת שנתם ויקראו לכל עבדיהם ויתנו להם מתנות...

       אברבנאל:

ואם תשאל: מי הגיד ליוסף שהיו שלושה ימים – ולא חודשים או שנים? אני אשיבך מילין, שרוח הקודש היה מיישב את יוסף במה שפתר, ולא כחד המשער בלבד.

השווה דברי שניהם לדברי בעל עקדת יצחק דלעיל. שתי השקפות הובעו בזה בפתרון חלומות, אילו הן?

היש סתירה ביניהן או אין?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר