גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם הכפילות "ולא תחללו" - "ונקדשתי" - שאלות ברש"י

ב.

מדיני קידוש ה'

פרשת אמור
שנת תשכ"ט

קידוש וחילול ה'

ויקרא פרק כב, לב

א.  בטעם הכפילות "ולא תחללו" - "ונקדשתי" - שאלות ברש"י

פסוק ל"ב

"וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"

רש"י:

ד"ה ולא תחללו: ...ממשמע שנאמר "ולא תחללו" מה ת"ל: "ונקדשתי"? מסור עצמך וקדש שמו! יכול ביחיד? ת"ל "בתוך בני ישראל".
וכשהוא מוסר עצמו – ימסור על מנת למות, שכל המוסר עצמו על מנת הנס, אין עושין לו נס. שכן מצאנו בחנניה מישאל ועזריה, שלא מסרו עצמם על מנת הנס שנאמר (דניאל ג') והן לא ידיע להוא-לך מלכא וגו' מציל ולא מציל ידיע להוא לך וגו'.

1.

כיצד מיישב רש"י את קושיית הייתור של "ונקדשתי"?

(איך יכולת להבין את פסוקנו אילו נאמר בו "ולא תחללו" ולא נאמר בו גם "ונקדשתי"?)

2.

לדברי רש"י החל מן "וכשהוא מוסר עצמו..." (שהם דברי הספרא) מקשה בעל הגרש כרמל, (פירוש על רש"י):

והלא אין כוונת רש"י לפסוק כאן דין מדיני קידוש השם כיצד הם, ומה בא להשמיענו?

ענה לקושיתו, ונסה להראות מה קושי מצא רש"י בפסוקנו אשר אותו הוא מיישב בדבריו אלה.

3.

מה הראיה מדניאל פרק ג' שלא מסרו חנניה מישאל ועזריה עצמן "על מנת הנס"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר