גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יעקב מחשבון שבעים נפש

ב.

הראויים שיהיו נחשבים בשמות

ג.

"הבאים" - על שם השעה - שאלות ברש"י

ד.

זהות שאול בן הכנענית

ה.

ששים ושש נפש

ו.

פירוש המילה "כזאת"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויגש
שנת תשכ"ד

בשבעים נפש

בראשית פרק מו, פסוקים ח - כז

א.  יעקב מחשבון שבעים נפש

פסוק ח'

"וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרַיְמָה יַעֲקֹב וּבָנָיו..."

רשב"ם:

יעקב מחשבון שבעים נפש כמוכיח לפנינו, לפי הפשט.

1.

מהו הקושי בפסוקנו?

2.

למה הוסיף הרשב"ם בסוף דבריו את המילים "לפי הפשט", והלא בכל פירושיו הוא רודף פשט המקרא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר