גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוואת שתי ברכות יוסף

ב.

טעם הכפל "בן פורת"

ג.

"בן פורת יוסף" ע"פ המדרש

ד.

בביאור "מאל אביך" וכו'

ה.

בביאור הפסוק "ברכות אביך"

פרשת ויחי
שנת תשכ"ד

ברכת יוסף

בראשית פרק מט, פסוקים כב - כו

א.  השוואת שתי ברכות יוסף

השווה את הברכה הנאמרת ליוסף כאן לברכה הנאמרת ליוסף בפרשת וזאת הברכה.

במה שוות הברכות ובמה הן שונות זו מזו?

 התוכל להסביר את סיבת השוני?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר