גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

עשר המכות

ב.

מכת הערוב

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

משה הוצרך להתאמץ בתפילה

פרשת וארא
שנת תשכ"ד

עשר המכות

שמות פרק ח

א.  עשר המכות

בנו יעקב, בפירושו לספר שמות (בכתב יד, גרמנית, בהקדמתו למכות מצרים):

1.

שלוש פעמים אומרת התורה במפורש שדברי הברית שנכרתה בין ה' ובין ישראל בסיני הם עשרת הדברים. ובגלל חלוקתם ל-5 ועוד 5 נחרתו הדברים על שני לוחות.
בעשר המכות יש סימן חיצוני ברור לסיומה של כל אחת מהן; למען נדע שהן עשר.

מהו הסימן הברור?

2.

בחלוקתן של עשר המכות שולטים שני עקרונות: העשר – מספר אצבעותיו של האדם – ניתנת להתחלק רק לשתי קבוצות, לחמש ועוד חמש. (החלוקה המחומשת לזוגות אינה מתאימה, בהיות הזוג קטן מכדי שיהווה קבוצה). ואמנם בשתי הקבוצות של חמש מקבילה החמישית לעשירית, והן מתייחסות זו לזו כאתנח לסלוק בטעמי המקרא.

מה אפוא ההקבלה שבין האחרונה של החומש הראשון לבין האחרונה של החומש השני? והסבר את דברי יעקב האחרונים.

3.

אין מקום לדבר על "מלחמה בין ה' ובין פרעה" – תהיה זו תמונה בלתי מתאימה למסופר בפרקים אלה. לו רצה ה' להכניע את פרעה כי אז עשה זאת במכה אחת. אין המכות המחשת כוחו של ה', אין הן עונשים לפרעה ועבדיו, כי בהטלת עונש אין מקום למשא ומתן. אין המכות נשלחות כגמול על הנעשה כבר ולא כהתרעה בפני עשיית פשעים להבא. תכלית המכות היא אחרת, והיא נאמרת בפי משה לפרעה כפעם בפעם.

א.

הבא הוכחה לדבריו המסומנים בקו מן הכתובים.

ב.

מהי אפוא תכלית המכות, ולאילו פסוקים רומז בנו יעקב באמרו שהתכלית נאמרת בפי משה לפרעה?

ג.

היכן בפרשתנו עומד גם רש"י על כך שהמכות אינן לא עונש ולא נקמה אלא תכלית אחרת להן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר