גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פרשה ראשונה ופרשה שניה

ב.

"אשר יאמר" - העד - שאלות ברש"י

ג.

ביאור "ולקח בעליו ולא ישלם"

ד.

"יביאהו עד" - בחינה עניינית ולשונית

ה.

יש טריפה שאינו משלם - שאלות ברש"י

ו.

השואל

ז.

השוכר - שאלות ברש"י

ח.

דין השואל במדרש

פרשת משפטים
שנת תשכ"ד

ארבעה שומרים

שמות פרק כב, פסוקים ו - יד

א.  פרשה ראשונה ופרשה שניה

בבא מציעא צ"ד ע"ב:

פרשה ראשונה (כ"ב ו'-ח') נאמר בשומר חנם, שניה (ט'-י"א) בשומר שכר...

1.

מניין לחז"ל שכך הוא, והלא לא נתפרש בתורה אם ניתנו הפיקדונות לשמירה בשכר או בחינם?

2.

למה בחרה התורה כדוגמא לפיקדון בפרשה ראשונה "כסף או כלים" ובפרשה שנייה "חמור או שור או שה וכל בהמה"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר