גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"תאמר" ו"תגיד" - שאלות ברש"י

ב.

"אתם ראיתם" - לא במסורת

ג.

הקושי ב"אתם ראיתם"

ד.

"אתם ראיתם" - ספורנו

ה.

"...על כנפי נשרים" מטפורת הנשר (א)

ו.

"...על כנפי נשרים" מטפורת הנשר (ב)

ז.

"...על כנפי נשרים" מטפורת הנשר (ג)

ח.

"...על כנפי נשרים" מטפורת הנשר (ד)

ט.

כנפי נשרים

י.

"ואביא אתכם אלי"

פרשת יתרו
שנת תשכ"ח

לאחר מעמד הר סיני

שמות פרק יט, פסוקים ג - ד

א.  "תאמר" ו"תגיד" - שאלות ברש"י

פסוק ג'

"כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב וְתַגֵּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל"

1.

רש"י, (על פי המכילתא):

ד"ה כה תאמר: בלשון הזה וכסדר הזה.

מה קשה לו?

2.

רש"י, (על פי המכילתא):

ד"ה לבית יעקב: אלו הנשים – תאמר להם בלשון רכה.

ד"ה ותגיד לבני ישראל: עונשין ודקדוקים, פירש לזכרים דברים הקשים כגידים.

א.

מה קשה לו?

ב.

מקשים מפרשי רש"י: וכי סבר רש"י שכל לשון "אמירה" אינו נופל אלא על רכות, והלא יודע שאינו כן, ומנין לו שכאן הכוונה לרכות? יישב קושייתם!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר