גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

"ויקרב משה..." - מדוע?

ג.

"כן בנות צלפחד דוברות" - שאלות ברש"י

ד.

"והוא לא היה..."

פרשת פינחס
שנת תש"ל

בנות צלפחד

במדבר פרק כז, פסוקים א - יא

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פרק כ"ו פסוק ס"ד

ד"ה ובאלה לא היה איש: אבל על הנשים לא נגזרה גזירת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים (במדבר י"ד): "ניתנה ראש ונשובה מצרימה", והנשים אומרות (כ"ז ד'): "תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו".

 

מניין לרש"י הרמז בפסוק לכך שעל הנשים לא נגזרה הגזירה?

2) פרק כ"ז פסוק א'

ד"ה למשפחות מנשה בן יוסף: למה נאמר? והלוא כבר נאמר "בן מנשה"? אלא לומר לך: יוסף חיבב את הארץ, שנאמר (בראשית נ') "והעליתם את עצמותי מזה" – ובנותיו חיבבו את הארץ, שנאמר "תנה לנו אחוזה" (כ"ז ד').

 

א.

מה קשה לו?

ב.

מקשה בעל העמק דבר:

מה ראיה היא זו שחיבבו את ארץ-ישראל? וכי היה להם עצה לשוב מצרימה? ומה זה חידוש שביקשו נחלה בארץ ישראל?

ענה לקושייתו!

3) פרק כ"ז פסוק ה'

ד"ה ויקרב משה את משפטן: נתעלמה הלכה ממנו, וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר (דברים א'): "והדבר אשר יקשה מכם תקריבו אלי".

   

ומקשה בעל ספר הזכרון:

והלוא נתעלם ממנו דין מקושש (במדבר ט"ו ל"ב-ל"ו) ודין אנשים אשר היו טמאים (במדבר ט' א'-ח'), עד שהוזקק לשאול, ולמה לא נאמר באחד מהם שנתעלמה ממנו הלכה על צד העונש?

יישב קושייתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר