גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ונפש כי תקריב..."

ב.

ההבדל בין "מנחה" ל"משאת"

ג.

"...ברית אלוקיך..."

ד.

"מלח ברית אלוקיך"- הסבר הפסוק

ה.

טעם "במלח תמלח"

ו.

טעם המצוה- "לא תשבית..."

פרשת ויקרא
שנת תש"ל

קרבן מנחה

ויקרא פרק ב, פסוקים א - יג

א.  "ונפש כי תקריב..."

פסוק א'

"וְנֶפֶשׁ כִּי תַקְרִיב קָרְבַּן מִנְחָה לַה'"

העמק דבר:

ד"ה ונפש כי תקריב: לשון נפש מלמדנו דמנחה בא לרצות על הנפש... אכן לא נתבאר על איזה דבר הוא בא, ונראה שבא להשיג כפרה וריצוי על השחתת הנפש במידות. משום הכא אמר דוד לשאול (שמואל א' כ"ו) "אם ה' הסיתך בי ירח מנחה", פירושו: הסיתך בי על ידי מחלה של מידת העיצבון והכעס – ירח מנחה להסיר מחלה זו ממך. ובמלאכי (ב' י"ג) כתוב: "וזאת שנית תעשו: כַּסות דמעה את מזבח ה' בכי ואנקה, מאין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם", שעשו מחמת תאוה לנשים יפות מנשותיהם רעה עם הנשים שלא כדין, והביאו מנחה לכפרה, ואמר הנביא, שדמעת העשוקה (=אשתו שעשה לה רעה, שבגד בה) מכסה את המזבח מבלי יניח לפנות אל המנחה, שתעלה לרצון. ומשום זה אמר משה רבנו (במדבר ט"ז ט"ו) "אל תפן אל מנחתם"... באשר השחתת המידות בא על ידי קלקול אחת המידות, כמו מרה שחורה אם מתגברת, מולידה עצבון...

העמק דבר, במדבר ט"ז ט"ו:

ובזה יפורש יפה מקרא ישעיה א' (פסוק י"ג) "לא תוסיפו הביא מנחת שוא", שאין לו משמעות. ולדברינו הפירוש שמביאים על מה שעושים שלא כראוי כאילו בא להם מחמת קלקול המרה, שהיא מביאה אותם לידי מעשים אלו, ובאמת הם עושים בשאט-נפש, בלא הסתת הטבע המקולקל – ואם כן – הרי זה מנחת שוא.

1.

כיצד הוא מפרש את הפסוק ממלאכי, ומה עניינו לענייננו?

2.

כיצד יש להסביר לפי פירושו שאמר משה על דתן ואבירם: "אל תפן אל מנחתם"?

3.

מה הקושי בפסוק בישעיה א' י"ג, שעליו אמר שלכאורה "אין לו משמעות", וכיצד ניתן לפרשו בעזרת פירושו הנ"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר