גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סדר הקרבנות

ב.

"יקריב לה'"- מדוע נאמר?

ג.

מילת "על"

ד.

מילת "יום"

ה.

טעם איסור אכילה מחוץ לזמנו

ו.

זמן אכילת שלמים

פרשת צו
שנת תש"ל

שלמים

ויקרא פרק ו, א - פרק ז, כ

א.  סדר הקרבנות

למבנה פרשתנו

השווה סדר הקרבנות בפרשת ויקרא לסדר הקרבנות בפרשתנו:

בפרשת 'ויקרא'

תורת העולה (פרק א')

המנחה        (פרק ב')

השלמים      (פרק ג')

החטאת       (פרק ד'; פרק ה' א'-י"ג)

האשם        (פרק ה')

בפרשת 'צו'

דינים נוספים בעולות (ו' א'-ו)

דינים נוספים במנחות (ו' ז'-י"א)

דינים נוספים בחטאות (ו' י"ז-כ"ב)

דינים נוספים באשמות (ז' א'-י')

דינים נוספים בשלמים (ז' י"א-כ')

התוכל להסביר את שינוי הסדר מתוך השוני שבאופיין של שתי הפרשיות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר