גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הסבר הפסוק לפי הנצי"ב

ב.

הסבר הפסוק לפי אור החיים

ג.

"נשיאת פנים" לעומת "הידור"

ד.

"לא תשא פני דל"

ה.

פסוקנו בהשוואה לדברים - שאלות ברש"י

ו.

"בצדק תשפוט עמיתך"

ז.

"בצדק תשפוט עמיתך" - שאלות ברש"י

פרשת קדושים
שנת תש"ל

"לא תעשו עוול במשפט..."

ויקרא פרק יט, פסוק טו

א.  הסבר הפסוק לפי הנצי"ב

פסוק ט"ו

"לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט לֹא תִשָּׂא פְנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל"

העמק דבר:

באמת כל עוול אסור, אלא משום שנשיאת פני דל והידור פני גדול, בשעה שאין עומד במשפט הוא דבר ישר ואינו עוול כלל, משום הכא הזהיר הכתוב דמכל מקום הוא עוול במשפט, שהרי יוצא מעומק הדין שחיתוכו הוא לכל אדם בשוה. אבל אם נעשה פשר או פסקי בעל הבית אינו עוול כלל.

1.

מה הקושי בפסוקנו שאותה רצה ליישב?

2.

מה הם סימני הפיסוק, שבהם יש לפסק את פסוקנו על פי פירושו?

3.

כיצד מבין בעל העמק-דבר כאן את המושג "גדול"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר