גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יונתן חוזר על עצת דוד

ב.

הוראת המילים משורש פקד

ג.

חזר בו יונתן מעצתו

ד.

"להעבירו" - לכוון כוונה אחרת

ה.

"החצי"

פרשת תזריע - מצורע
שנת תשכ"ד

הפטרת מחר חודש

שמואל א פרק כ, פסוקים יח - מב

א.  יונתן חוזר על עצת דוד

אברבנאל, מקשה:

במה שאמר לו יונתן "מחר חדש ונפקדת כי יפקד מושבך... ובאת אל המקום..." והעצה הזאת כבר יעצה דוד והוא אשר זכרה ראשונה, כמו שאמר קודם לזה (פרק כ' פסוק ה') "הנה חודש מחר ואנכי ישב אשב עם המלך לאכול ושלחני ונסתרתי בשדה... אם פקד יפקדני אביך ואמרת נשאל נשאל ממני... אם כה יאמר טוב שלום לעבדך..." ואם דוד הוא אשר התחיל בה ואמרה, מה ראה יונתן לחדשה אחר כך אליו?      

נסה ליישב קושייתו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר