גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מבנה פסוקינו

ב.

שבירת הלוחות

ג.

כפילות הפסוקים

ד.

פסוקים כ"ו, כ"ט וההבדל ביניהם

פרשת עקב
שנת תש"ל

נאום משה: העגל והלוחות

דברים פרק ט, ז-כט - פרק י, א-י

גיליון זה הוא המשכו של גיליון עקב תשכ"ט.
א.  מבנה פסוקינו

אחד מחכמי אומות העולם (לופינק), העוסק הרבה במבנה ספר דברים, קובע שהקטע שבו עוסק גיליוננו מתחלק לחמישה חלקים עיקריים:

            1 – פרק ט' פסוקים ז'-ח'        מבוא

            2 – פרק ט' פסוקים ט'-י'

            3 – פרק ט' פסוקים י"א-י"ז

            4 – פרק ט' פסוקים י"ח-כ"א (כ"ב-כ"ד)

            5 – פרק ט' פסוק כ"ה –פרק י' פסוק ה'

1.

התוכל להסביר מה ההיגיון בחלוקה זו?

2.

מדוע ראה החוקר הנ"ל בפסוקים כ"ג-כ"ד מעין פיסקה שאינה שייכת לענייננו, שנשתרבבה הנה?

3.

התוכל להסביר מה היא שייכותם של אותם שני הפסוקים לענייננו? כיצד יש להסביר את מקומם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר