גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סמיכות פרשיות

ב.

מעשר שני

ג.

בטעם מעשר שני

ד.

בטעם מצות מעשר שני

ה.

טעם המצוה לפי האלשיך

ו.

"כי"

ז.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת ראה
שנת תש"ל

מעשר שני

דברים פרק יד, פסוקים כב - כה

א.  סמיכות פרשיות

ר' יצחק עראמה, עקידת יצחק פרשת ראה שער צ"ד:

וכאשר נתן סדר אכילת מעשר שני והפרשת מעשר עני בשנה השלישית וכל עניינם, שכולם הם דברים שצריכים לימוד והרגל, מפני שטבע האנשים מנגדתן בקצת, נעתק לעניין שהוא יותר מנוגד מזה ואמר (ט"ו א') "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה".

1.

כיצד מסביר בעל עקידת-יצחק את סמיכות הפרשיות של הפרשיות:

פרק י"ד, פסוקים כ"ב-כ"ז

פרק י"ד, פסוקים כ"ח-כ"ט

פרק ט"ו, פסוקים א'-י"א

2.

הסבר את הביטוי המסומן בקו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר