גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

העברת הבן באש

ב.

"מעונן"

ג.

"תמים..."

ד.

נביא האמת

ה.

מדוע נכתב "מקרבך"?

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תש"ל

עבודה זרה

דברים פרק יח, פסוקים ט - יח

א.  העברת הבן באש

פסוק י'

"לֹא יִמָּצֵא בְךָ מַעֲבִיר בְּנוֹ וּבִתּוֹ בָּאֵשׁ קֹסֵם קְסָמִים מְעוֹנֵן וּמְנַחֵשׁ וּמְכַשֵּׁף"

רמב"ם, מורה נבוכים חלק ג' פרק ל"ז:

...וכשתעיין בכל המצוות שבאו בעבודה זרה אחת אחת, תמצא סיבתם מבוארת, והוא להסיר הדעות הרעות ולהתרחק מהם עד הקצה האחרון. וממה שנתעורר עליו הוא שנותני הדעות השקריות... יערימו ויעשו תחבולה לחזק אמונתם באומרם לבני-אדם שמי שלא יעשה הפעולה ההיא, המחזקת לאמונה ההיא והמקיימת אותה, תחול עליו המכה הפלונית. ואפשר שתארע המכה ההיא במקרה יום אחד לאדם אחד, ויכוין אל הפעולה ההיא ויימשך אחר הדעת ההוא.
וידוע מטבע בני האדם בכלל שרוב פחדם הוא מאבידת הממון והבנים, ולזה פרסמו עובדי האש בזמנים ההם, שכל מי שלא יעביר בנו ובתו באש, ימותו בניו. ואין ספק שמפני זאת ההרחקה ימהר כל אחד לעשותו, לרוב חמלתו ופחדתו על בניו, ולמיעוט הפעולה וקלותה, שאין שם אלא להעבירו על האש. וכל שכן בהיות עניין הבנים הקטנים מסור לנשים, וידוע מהירות האמין הנשים לכל דבר וחולשת שכלם בכלל. ומפני זה עמדה התורה כנגד זאת הפעולה ועשתה בה מן החיזוקים, מה שלא עשתה בשאר מיני עבודה זרה...
ודע שרושם הפעולה ההיא נשאר עד היום לפרסומו בעולם: הלוא תראה המילדות יקחו הנערים הקטנים בחיתול, וישימו עישון בלתי טוב הריח על האש, ויניעו הנער ההוא על העישון ההוא שעל האש. וזה מין מן ההעברה באש בלא ספק, אין מותר לעשותו.
והסתכל רוע ערמת נותן זה הדעת, איך השאירו וקיימו בזה הדמיון עד שעמדה כנגדו התורה אלפים מן השנים, ולא נמחה זכרו ועומד רישומו.

1.

איך תופש הרמב"ם את ענין 'העברת הבן באש'? הידוע לך פירוש אחר?

2.

מה הם ה'חיזוקים' שעשתה התורה כנגד העברת בנים באש, שלא עשתה דוגמתם בשאר עבודות זרות?

3.

הסבר את המלים המסומנות בקו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר