גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כוונת המרגלים לרעה

ב.

כלב התפלל בחברון

ג.

"וילכו ויבואו" - בעצה רעה

ד.

מה ראו לפתוח בעמלק

ה.

"ממנו" - כביכול כלפי מעלה

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שלח לך
שנת תשכ"ד

המרגלים - מתוך מדרשי חז"ל

במדבר פרק יג

א.  כוונת המרגלים לרעה

פסוק ב'

"שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת אֶרֶץ כְּנַעַן"

סוטה ל"ד:

אמר ר' חיים בר אבא: מרגלים לא נתכוונו אלא לבושתה של ארץ ישראל. כתיב הכא (דברים א' כ"ב) "ויחפרו לנו את הארץ" וכתיב התם (ישעיה כ"ד כ"ג) "וחפרה הלבנה ובושה החמה..."

1.

הסבר מהי ראייתו שנתכוונו לרעה, ומה ראה להסתמך על ישעיה כ"ד - מה עניין זה לזה?

2.

ומקשה בעל "עיון יעקב" (פירוש של עין יעקב):

מה ראייה כאן לכך שהתכוונו לבושתה, והלא ביהושע (פרק ב' ב') במרגלים ששלח יהושע, שלא נתכוונו לשום רעה, כתיב, "לחפר את הארץ" וכתיב (ב' ג) "כי לחפר את הארץ באו".

ענה לקושייתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר