גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ויזכור אלוקים את נח"

ב.

למהות הזכירה

ג.

לשון "עד"

ד.

קרבן נח

פרשת נח
שנת תשכ"ב

אחר המבול

בראשית פרק ז, כד - פרק ח, א

א.  "ויזכור אלוקים את נח"

פרק ז' פסוק כ"ד

"וַיִּגְבְּרוּ הַמַּיִם עַל הָאָרֶץ חֲמִשִּׁים וּמְאַת יוֹם"

פרק ח' פסוק א'

"וַיִּזְכֹּר אֱ-לֹהִים אֶת נֹחַ"

ראב"ע:

ד"ה (ז' כ"ד) ויגברו המים חמשים ומאת יום: בעבור שנבקעו המעינות, גם היה גשם יורד יום אחד ופוסק יום אחד כי פירוש (ז' ד) "אנכי ממטיר על הארץ..." – תמיד בלי הפסקה, והעד שאמר (ח' ב') "ויכלא הגשם".

ר' נפתלי הירץ ויזל, "אמרי שפר" (פירוש לבראשית י"ל בחב' מקיצי נרדמים 1868, בליק), פרק ח' פסוק א':

ד"ה ויזכר אלוקים את נח: השומע סבור שמקצה חמשים ומאת יום נזכר אלוקים את נח ואשר אתו בתיבה והעביר רוח ושכח תגבורת המים ואז נסגרו מעינות תהום וכלה הגשם מן השמים... והאמת הברור בעיני לסדר המקראות איננו כן, אלא אמר, שחתם בסיפור המבול ועד כמה גברו המים וכמה ימים עמדו בגבורתן, לספר על הסדר הצלת נח ואשר אתו בתיבה, ואיך נמשכו הדברים שפסק המבול וחסרו המים עד שיבשה הארץ, והחל "ויזכור אלוקים את נח", וזה היה מקץ ארבעים יום שירד הגשם ושגברו המים ט"ו אמה מלמעלה לכל ההרים הגבוהים, שבאמצעות זה מחה את כל היקום ולא נשאר כי אם נח ואשר אתו, אז זכר את דבר קדשו. – לעשות קץ למטרות עוזו ולא חפץ שיגברו וירדו המים עוד על הארץ יותר להשחיתה, ואז "ויעבר אלוקים רוח על הארץ", והרוח הזה טיהר את השמים..

קאסוטו, מנח עד אברהם (עמוד 55), פרק ח' פסוק א':

ד"ה ויזכור: אין הכוונה שזכר לאחר שעברו אותם חמשים ומאת יום שעליהם מדובר בפסוק הקודם, שהרי נאמר אחר כך (ח' ב') "ויסכרו מעינות תהום וארובות השמים ויכלא הגשם", וזה שייך כמובן לסוף ארבעים היום של ירידת הגשם.
הפירוש של פעלים אלו ("ויזכר", "ויסכרו", "ויכלא" כעבר מוקדם – וכבר מקודם זכר, וכבר מקודם נסכרו...) בודאי אינו נכון ואינו מתאים לטיב הלשון העברית, כמו שכבר ראינו... יש לפרש כאן כדוגמת הפירוש שכבר הצענו על היחס שבין מעשה בראשית (בראשית ו' א'-ב' ג') ומעשה גן עדן (בראשית ב' ד' – ג' כ"ד): הנושא של הפִּסקה הקודמת הוא ענין גבורת המים על הארץ, והוא מסופר באותה פסקה עד סופו; ואילו פסקה חדשה זו עוסקת בענין אחר, התחלת ההצלה של שארית הפליטה, ומתחילה לספר אותו מראשיתו, אע"פ שראשיתו קודם בזמן לסופו של הנושא המסופר למעלה.

1.

מה הקושי בפסוקי פרקינו (פרקים ז'-ח') שרצו שלושת הפרשנים ליישב?

2.

היש בדבריהם שלושה יישובים שונים לקושי, או שניים?

3.

כיצד מתפרשת מלת "ויגברו" שבסוף פרק ז' לפי כל אחד משלושתם?

4.

על מה מעיד לדעת הראב"ע פסוק ב' שבפרק ח'?

5.

מה הדמיון – לדעת קאסוטו – ביחס שבין פרק א' בבראשית לפרק ב,' ליחס שבין המסופר בפרשתנו בפרק ז' לפרק ח'?

6.

היכן מצאנו בפרשת בראשית שוב התייחסות כזו בין שני פרקים?

7.

נגד דרכו של איזה פרשן מכוונים דברי קאסוטו בפסקה "הפירוש של פעלים אלו כעבר מוקדם...", וכיצד אפשר להוכיח שאין פירוש זה מתאים לטיב השפה העברית?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר