גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דברי תורה צריכים זה לזה

ב.

בביאור "ונירם אבד חשבון" וכו' (1) - שאלות ברש"י

ג.

בביאור "ונירם אבד חשבון" וכו' (2)

פרשת חוקת
שנת תשכ"ד

סיחון

במדבר פרק כא, פסוקים כא - ל

א.  דברי תורה צריכים זה לזה

פסוק כ"א

"וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים אֶל סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי"

מדרש רבה י"ט כ"ח:

"וישלח ישראל" – כל דברי תורה צריכים זה לזה שמה שזה נועל זה פותח. כאן נאמר "וישלח ישראל" ובמקום אחר תלה השליחות במשה, שנאמר (דברים ב' כ"ו) "ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון". וכתיב (שופטים י"א י"ז) "וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום" וכתיב (במדבר כ' י"ד) "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום".
הכתובים האלה צריכים זה לזה, שמשה הוא ישראל וישראל הן משה, ללמדך, שראש הדור כל הדור.

לפי דעת מפרשי המדרש (מהרז"ו, הרד"ל) נסמך המדרש על הפסוק ישעיה ס"ג י"א.

הסבר, כיצד יתפרש הפסוק בישעיה על פי דעת המדרש?

האם זהו פשוטו של מקרא או לא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר