גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בביאור הפסוק "כי יבעלוך בניך" וכו'

ב.

בביאור המילים "יחשו", "דמי"

ג.

השומרים בחומות ירושלים (1)

ד.

השומרים בחומות ירושלים (2)

פרשת נצבים
שנת תשכ"ד

הפטרה

ישעיהו פרק סא, א - פרק סב, יב

א.  בביאור הפסוק "כי יבעלוך בניך" וכו'

פסוק ה'   

"כִּי יִבְעַל בָּחוּר בְּתוּלָה יִבְעָלוּךְ בָּנָיִךְ"

1.

מה פירוש מילת "כי" בפסוק זה? (מה בין "כי" בפסוק זה לבין "כי" בפרק ס"א פסוק י'?)

2.

מקרא כפשוטו (אהרליך)

ד"ה יבעלוך בניך: מי שמזרע ישראל הוא וכבוד נביאי אבותיו יקר בעיניו, לא תעלה על דעתו לומר, שהנביא הזה עושה בני ירושלים בועליה, ואף על פי שדבריו משל. וכבר אמרו אחרים לפָנַי (הנו"ן בפתח) ש"בניך" זה נקוד שלא כדין, ודינו "בוניך".

א.

הסבר מהי טענתו על הניקוד שבספרינו.

ב.

כיצד אפשר להסיר תלונתו מעל הנקדנים וליישב ניקודם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר