גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דברי משה לעם ודבריו ליהושע

ב.

בביאור "כי אתה תבוא"

ג.

בביאור "לא ירפך ולא יעזבך"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וילך
שנת תשכ"ד

משה ויהושע

דברים פרק לא, פסוקים א - ח

א.  דברי משה לעם ודבריו ליהושע

השווה:

דברי משה לעם

 

דברי משה ליהושע

פסוק ג

"ה' אֱ-לֹהֶיךָ הוּא עֹבֵר לְפָנֶיךָ הוּא יַשְׁמִיד אֶת הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה מִלְּפָנֶיךָ וִירִשְׁתָּם
יְהוֹשֻׁעַ הוּא עֹבֵר לְפָנֶיךָ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'"

פסוק ו'

"חִזְקוּ וְאִמְצוּ
אַל תִּירְאוּ וְאַל תַּעַרְצוּ מִפְּנֵיהֶם 
כִּי ה' אֱ-לֹהֶיךָ הוּא הַהֹלֵךְ עִמָּךְ לֹא יַרְפְּךָ וְלֹא יַעַזְבֶךָּ"

פסוקים ז'-ח'

"חֲזַק וֶאֱמָץ כִּי אַתָּה תָּבוֹא אֶת הָעָם הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה' לַאֲבֹתָם לָתֵת לָהֶם וְאַתָּה תַּנְחִילֶנָּה אוֹתָם  

וַה' הוּא הַהֹלֵךְ לְפָנֶיךָ
הוּא יִהְיֶה עִמָּךְ
לֹא יַרְפְּךָ וְלֹא יַעַזְבֶךָּ
לֹא תִירָא וְלֹא תֵחָת"

העמק דבר, פסוק ב':

ד"ה הוא עובר לפניך: הנה ראינו בפרשה זו ארבע לשונות של השגחה: "הוא עובר לפניך", "הוא ההולך עמך", "הוא ההולך לפניך", "הוא יהיה עמך", והכל בדיוק.
ויש להקדים לשון גמרא פסחים ז': אמר שמואל: "כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן". מאי משמע דהאי "עובר"? לישנא דאקדומי הוא.
אביי אמר (מיכה ב' י"ב) "ויעבר מלכם לפניהם".
וקשה, למאי אמר שמואל בלשון שנצרך לפרש (=למה בחר בביטוי בלתי רגיל, סתום זה "עובר לעשייתן")? לימא "קודם עשייתן" או "לפני עשייתן"! אלא יש בזה כוונה עמוקה. "לפני" או "קודם" במשמע שלא התחיל עוד במצווה כלל. משום הכא אומר לשום "עובר" דמשמעו סמוך ממש, שיאחז בידו דבר המצווה, ואז יתחיל לברך וזהו משמעות המקרא "ויעבר מלכם לפניהם", שברור שאין המלך מתחיל לילך עד שכבר כל הצבא מוכנים לצאת ועומדים על הגבול...
מעתה נבין השורש בין הא דכתיב בשעת יציאת מצרים "וה' הולך לפניהם יומם..." דמשמעו קודם שהלכו ישראל, שהרי באמת לא עשו ישראל מאומה, הן בקריעת ים סוף הן בהריגת נחשים ועקרבים, אבל עתה אמר משה שלא יהיה כן, אלא ה' עובר לפניך, סמוך לפעולתך...

פסוק ו':

ד"ה ואל תערצו: תרגום אונקלוס "ולא תתברון" (=לא תשברו) וכן תרגום אונקלוס (ח') ולא תחת ="ולא תתבר". מכל מקום, וודאי יש שינוי כוונות: "הערצה" הוא שבירת הגדוד, שמוסרים עצמם בידי האויב, ו"מחיתה" הוא שבירת הלב...

פסוק ח':

ד"ה הוא ההולך לפניך: שהקב"ה יראה עמך ויצוה עליך, טרם תתחיל בשררות, ובזה נקרא "הולך לפניך" טרם שאתה מכניס עצמך בהנהגה. ומשום הכא, כשבא הקב"ה להבטיח ליהושע להלן (פסוק כ"ג) לא אמר לו אלא הבטחה שניה של משה "ואנכי אהיה עמך".

1.

התוכל להסביר בעזרת פירושו של בעל העמק דבר את סיבת אחדים מן השנויים שבדברי משה אל יהושע, שאינם כדבריו אל כל ישראל?

2.

התוכל ליישב את התמיהה של דברי בעל העמק דבר שביהושע פרק א' שוב חזר ה' ואמר ליהושע "אל תערץ ואל תחת"?

3.

הסבר לפי דברי בעל העמק דבר, מהו ההבדל בין השגחת ה' על ישראל עד מות משה, ובין השגחתו על ישראל מכאן ולהבא?

שאלות 4-5 חסרות (ראו בגרסת המקור)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר