גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה השירה

ב.

בביאור הפסוק "בהנחל עליון" וכו'

ג.

"חלק ה'" - "חלק יעקב"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת האזינו
שנת תשכ"ד

לביאור השירה

דברים פרק לב

א.  למבנה השירה

ספורנו, פסוק ז':

ד"ה זכור ימות עולם: אחר שהשלים הקדמת השירה, אשר בה הודיע שהמכוון ממנו הוא להגיד צדקת הא-ל יתעלה, שהוא אל אמונה להיטיב לישראל וברך ולא ישיבנה ואין עוול במידת דינו נגדם, הואיל משה ביאר זה בהגדת העבר והעתיד, להודיע ראשונה כמה הייתה כוונת הא-ל יתעלה להשיג זה התכלית בכל המין האנושי בימות עולם ובשנות דור ודור, ואיך כשלא עלה זה, הגדיל ה' לעשות, להעלות את ישראל אל גרם המעלות כאשר יעשה באחרית הימים עם השרידים אשר יקרא.
שנית, שנתן להם מקום נכון לעבדו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, והמה מרו ושילמו רעה תחת טובה, ומי שהחטיא כוונתו עם כל אלה, אין ספק שהוא ראוי לעונש נמרץ.
שלישית, שבגודל עוונם נפלו במכמורי רשעים והיו ראויים לכליון חרוץ, לולא חילול ה' שמנע זה.
רביעית, הודיע סיבה אשר בגללה תהיה להם גאולה באחרית הימים.
חמישית, הודיע אופן הגאולה ונקמת הא-ל יתברך נגד צרי עמו...

1.

חלק את שירתנו להקדמה ולחמשה חלקים בהתאם לפירושו.

2.

השווה את הסברו למבנה השירה עם הסבר הרמב"ן (פסוק מ', ד"ה כי אשא אל שמים ידי) (ועיין עלון הדרכה).

מה ההבדל בתפישותיהם את המבנה כולו ואת מגמת השירה?

3.

ספורנו רואה בפסוקים א'-ו' הקדמת השיר.

לעומתו, יש הרואים בפסוקים א'-ה' את ההקדמה, ותחילת השירה בפסוק ו'.

מה דעתך? עם איזו משתי החלוקות הנך מסכים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר