גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פתיחת הפרק ב"ויכולו"

ב.

"כי טוב" בבריאת האדם

ג.

"והנה טוב מאד" - המוות ויצר הרע

ד.

"והנה טוב מאוד" דווקא ביום הששי

ה.

"ויכל אלוקים ביום השביעי"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בראשית
שנת תשכ"ג

היום השישי והיום השביעי

בראשית פרק א, לא - פרק ב, ג

עיין גם גיליון בראשית תש"ג.

א.  פתיחת הפרק ב"ויכולו"

בנו יעקב בפירושו לבראשית ב' פסוק ג' מעיר: חלוקת הפרקים (של הבישוף הנוצרי מתחילת המאה ה-13) הפותחת ב"ויכולו" פרק חדש, אינה נכונה ומפרידה בין הדבקים.

הסבר, למה אין חלוקה זו תואמת את מבנה פרשתנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר